Oude Pekela

RK kerk Oude Pekela

Sint Willibrordus
Oude Pekela

Feiko Clockstraat 228
9665 BM Oude Pekela
Telefoon: (0597) 61 23 15

Klik hier voor het contactformulier.


Pastoor Albert Buter
(0598) 85 18 61

Voor het aanvragen van

  • het sacrament van de doop
  • het sacrament van het huwelijk
  • jubileumviering

In verband met de voorbereidingen wordt u vriendelijk verzocht om de aanvragen op tijd te doen.

Bankrekeningnummers:
NL52 INGB 0000 8851 79 t.n.v. Geloofsgemeenschap H. Willibrordus

Locatieraad

Dhr H. Hoppentocht, voorzitter
Mevr. G. Bulle, tijdelijk secretaris
Mevr. I. Drent-Sinot, kasbeheerder

Bezoekgroep zieken en ouderen

Mevr. S. de Lange-Tinga
Mevr. T. Caspers-Wijnands

Katholieke Jenaplan School

St. Willibrord: (0597) 61 40 08

Deel dit artikel