Pastores

 

Pastoor Albert Buter

Telefoon: (0598) 85 18 61

Werkvelden:

Liturgie (Eucharistievieringen, Liturgisch Rooster, speciale vieringen)
Sacramentenbediening
Catechese (Eerste heilige Communie, Doop, Huwelijk etc.)
Bestuurlijk (Parochiebestuur)
Persoonlijk pastoraat
Contacten met de R.K. scholen
Oecumene
Diaconie
Gemeenschapsopbouw (waaronder website/parochiebladen)

Pastor Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster

Telefoon: (0596) 85 51 28

Werkvelden:

Liturgie (Woord- en communievieringen, Liturgisch Rooster, speciale vieringen)
Catechese (Vormsel)
Persoonlijk pastoraat
Jeugd en Jongeren
Contacten met de R.K. scholen

 

Deel dit artikel